Takaisin Edellinen Seuraava
8.1.2009 Lähtö Whangareista
iiris
2009.01.08
2010.04.13

8.1.2009 Läh­tö Whan­ga­reis­ta

Hel­le­päi­vä, ei­kä en­sim­mäi­nen. Maas­sa on teh­ty tam­mi­kuun läm­pö­en­nä­tyk­si­ä. Kun nä­mä bi­tit o­vat men­neet, niin mi­hin bi­tit me­nee, ir­roi­tam­me köy­det ja pai­ne­lem­me a­las jo­ke­a 15 mai­li­a. Jos on vä­hän­kään tuul­ta i­däs­tä, mi­tä lu­pai­le­vat saa­tam­me jat­kaa koh­ti Ka­wau-saar­ta ja Auck­lan­di­a, sil­lä seu­raa­vi­na päi­vi­nä tuu­li li­sään­tyy ja kään­tyy kaak­koon, vas­tai­sek­si. Sa­tei­ta­kin tu­lee. Mat­kaa nyt ei o­le Auck­lan­diin­kaan kuin 85 mai­li­a, mut­ta...