Takaisin Edellinen Seuraava
Rodney Baysta kohti Curacaota
Vähät Antillit vaihtuvat Hollannin Antilleiksi
Pekka
2008.02.23
2010.04.13

23.2.2008 Rod­ney Ba­y

Hy­vin hel­pos­ti saim­me lo­put I­tä-ka­ri­bi­an dol­la­rit vaih­det­tu­a e­väi­siin lä­hi­mar­ke­tis­sa. Klo 1600 ke­la­sim­me kou­kun y­lös ja he­ti La­guu­nin au­kol­ta a­loim­me las­ke­tel­la koh­ti Cu­ra­ca­o­ta 500 mai­lin pääs­sä, rei­vat­tu­na puo­mi­tet­tu­na vir­sa­ri­na. A­lun pe­rin mie­les­sä o­li Ve­ne­zu­e­lan A­ves-lin­tu­saa­ril­le poik­ke­a­mi­nen, mi­kä­li o­hi­tus sat­tuu so­pi­vas­ti.