Takaisin Edellinen Seuraava
Islas Aves De Barlovento, Venezuela
Riittääkö päivänvalo?
Pekka
2008.02.26
2010.04.13

26.2.2008 Is­las A­ves De Bar­lo­ven­to

Kol­man­nen me­ri­päi­vän aa­mu­na näyt­ti, et­tä em­me eh­ti­si A­ve­sil­le päi­vän ai­ka­na. Puo­lel­ta­päi­vin o­li vie­lä 37 mai­li­a jäl­jel­lä ja vauh­ti al­le vii­si sol­mu­a. Mie­tim­me Ro­qu­e­sil­le, jot­ka o­li­vat nä­ky­vis­sä, poik­ke­a­mis­ta. Y­li sa­dan USD:n puis­to­mak­su hil­lit­si.

Pi­an al­koi pu­hal­taa pa­rem­min ja vauh­ti nou­si 6-7 sol­muun. Au­rin­ko o­li jo al­haal­la, va­jaa tun­ti las­kuun, kun kur­va­sim­me A­ve­sin suo­jaan. Ta­kaa tu­le­vas­sa va­los­sa o­li vie­lä ai­van help­po­a kier­rel­lä ko­ral­li­riut­to­ja, ja puo­li­sen tun­ti­a jäi vie­lä ai­kaa ih­me­tel­lä saa­ren a­suk­kai­den, suu­lien, fre­gat­ti­lin­tu­jen ja haus­kim­pi­na pe­li­kaa­nien tou­hu­ja. Vii­me­mai­ni­tut syök­sy­su­kel­si­vat 10-30 met­ris­tä vie­lä hä­mä­ris­sä. Mah­ta­van rois­kah­duk­sen jäl­keen ne nou­si­vat pin­taan ai­van pöl­lä­mys­ty­nei­nä, kun­han ko­kei­lin il­meel­lä. Mi­nuu­tin pääs­tä ne vas­ta nie­lai­si­vat jo­ko saa­liin­sa tai tyh­jää. Seu­raa­van päi­vän ku­lu­tim­me sa­mois­sa mer­keis­sä näi­den ih­mi­sa­su­mat­to­mien saar­ten e­lä­mää seu­ra­ten.