Takaisin Edellinen Seuraava
Le Marin, Martinique
Elämme taas-elämää
Pekka
2008.02.11
2010.04.13

11.2.2008 Le Ma­ri­niin

Kouk­ku nou­si he­ti aa­mu­pa­lan jäl­keen. Kun saim­me i­so­pur­jeen ve­toon, huo­ma­sim­me Li­ber­ta­sin kur­vaa­van pe­rään. Lep­poi­san a­vo­tuu­len jäl­keen Di­a­mond Roc­kil­ta al­koi täys­vas­tai­nen, jos­sa y­li­las­tat­tu ja pie­ni­sy­väyk­si­nen Ii­ris ei o­le par­haim­mail­laan, mut­ta pe­ril­le on tois­tai­sek­si pääs­ty. Li­ber­tas jo ank­ku­roi St An­neen, jos­sa ve­nei­tä näyt­ti ol­len vä­hem­män kuin ai­kai­sem­min, en­nen kun start­ta­sim­me ko­neen ja työn­sim­me pa­ri mai­li­a suo­raan polt­to­ai­ne­lai­tu­riin. Os­tok­set o­li­vat sa­mat, kuin kol­me viik­ko­a ai­kai­sem­min sa­mas­sa pai­kass­sa: 5,5 lit­raa ben­saa ja 285 lit­raa vet­tä. Lö­pö­ä on vii­mek­si o­tet­tu y­li kol­me kuu­kaut­ta sit­ten Go­me­ral­la ja tank­ki on vie­lä mel­kein täy­si. Le Ma­ri­nis­sa ve­nei­tä näyt­tää o­le­van yh­tä rei­lus­ti kuin ai­kai­sem­min n. 1000 kpl. Ti­laa on vie­lä­kin. Ank­ku­roim­me kun­nan lai­tu­rin tun­tu­maan 3,2 met­rin ve­teen. Suun­ni­tel­mis­sa: pyyk­ki­päi­vä aa­u­to­maat­ti­pe­su­lan a­vul­la, ruo­ka- ja juo­ma­täy­de­nys nä­kö­pii­ris­sä o­le­vas­ta mar­ke­tis­ta, tuu­li­ge­ne­raat­to­rin laa­ke­ri­huol­to ja jos o­sat kau­pas­ta löy­ty­vät, pa­rin van­tin en­na­koi­va vaih­to. Rod­ney Ba­yn jol­la­kaup­pi­aal­ta tu­li tie­to, et­tä os­ta­mam­me jol­la on saa­pu­nut. Vas­ta­sin huo­jen­tu­nee­na, et­tä pa­la­taan a­si­aan vii­kon ku­lut­tu­a.