Takaisin Edellinen Seuraava
2011-03-28 Lagos
pekka
2011.03.29
2011.04.03

2011-03-28 La­gos

Sa­noin jo ai­kai­sem­min, et­tei Vi­la­mou­ran kat­so­mi­seen mon­taa mi­nuut­ti­a me­ne. U­noh­din golf­ken­tät, myös kat­so­a. O­li­si men­nyt u­sei­ta mi­nuut­te­ja.

Kun pis­tim­me keu­lan u­los aal­lon­mur­ta­jien au­kos­ta, me­ri o­li ty­ven, vain pie­ni aal­lok­ko val­lit­se­vas­ta tuu­len­suun­nas­ta, län­nes­tä. Pa­rin tun­nin ku­lut­tu­a, Al­bu­fei­ran o­hi­tet­tu­am­me al­koi hen­ki­ä. Luo­vit­tiin muu­ta­man mai­lin tik­ke­jä i­han­ne­o­lo­suh­teis­sa. Vä­lil­lä pi­ti ge­no­aa rul­la­ta jo­ku kier­ros. Kuu­si tun­ti­a myö­hem­min mi­nuu­til­leen klo 1800 kiin­ni­tim­me La­go­sin o­do­tus­lai­tu­riin. Kir­jat sa­noi­vat, et­tä kä­ve­ly­sil­ta jo­en y­li ja pää­sy ma­ri­naan a­va­taan vain tuo­hon kel­lon­lyö­mään as­ti. Jon­na me­ni kui­ten­kin lu­ke­maan tie­do­tuk­si­a toi­mis­ton o­vel­le. Tä­nään a­vaam­me­kin en­sim­mäis­tä ker­taa klo 1900:ään sa­noi nais­vir­kai­li­ja. Sel­vi­tys ja sil­lan lä­pi ma­ri­na­paik­kaan, mak­su n. 27 €/päi­vä hil­jai­se­na vuo­de­nai­ka­na. Ma­ri­nas­sa on n. 450 ve­ne­paik­kaa, jois­ta suu­ri o­sa tyh­jil­lään. Vie­rei­sel­lä te­la­kal­la näyt­tää o­le­van kui­vil­la e­nem­män.

Kau­pun­gin, jol­la tääl­lä on pit­kä his­to­ri­a, kat­se­le­mi­nen on jää­nyt vie­lä vä­hiin. Voi­pi jää­dä­kin, sil­lä suun­ni­tel­mat koh­ti Lis­sa­bo­ni­a täh­tää­vät kes­ki­viik­koon. Mat­kaa on vain 140 mai­li­a, mut­ta o­lem­me y­rit­tä­neet lu­ke­a sää­tie­do­tuk­si­a niin, et­tä poh­jan­puo­len tuu­li­nuo­let en­nus­teis­ta ka­to­ai­si­vat.