Takaisin Edellinen Seuraava
2011-03-28 Muistumia matkalta
pekka
2011.03.29
2011.03.29

2011-03-28 Muis­tu­mi­a mat­kal­ta

Jyr­ki Vil­ja­nen, Hel­sin­gin ja Pork­ka­lan luot­si evp. pur­jeh­tii ke­säi­sin I­tä­mer­ta ris­tiin ras­tiin Mök­ki-ni­mi­sel­lä HR 34:llä. Fu­en­gi­ro­laan Jyr­ki kur­vai­li u­sei­den Es­pan­jan las­ket­te­lu­kes­kus­ten kaut­ta täl­lä Ku­mi­mö­kil­lä. O­li haus­kaa ru­pa­tel­la a­jois­ta, jol­loin lai­vat o­li­vat rau­taa ja mie­het...ja mie­het­kin.

Sa­ka­ri Pek­ka­lan vai­mo Riit­ta soit­ti oi­kein te­leh­voo­nil­la, et­tä nyt nii­tä or­ki­de­oi­ta riit­tää siel­lä sen fin­can ta­ka­na. Pyö­räil­tiin tie­tys­ti kat­so­maan per­ho­sor­ki­de­oi­ta.

Vaa­san&Vaa­san nai­set vei­vät Riit­taa kuin päs­si­ä na­rus­ta, saat­toi se ol­la toi­sin­kin päin. Vii­mei­se­nä il­ta­na ol­tiin jo muis­te­lu­vai­hees­sa. Vas. Tei­ja Val­jak­ka, Le­a Nor­hi­o ja Riit­ta uu­des­sa lah­juk­se­na saa­dus­sa Suo­mi-hup­pa­ris­saan.

Sak­sa­lai­nen kek­sii. Jos­hu­a-tyyp­pi­nen paat­ti ly­he­nee ja sääs­tää ma­ri­nas­sa mon­ta eu­ro­a.

Le­o Kaar­ti­sen pur­jeh­dus on ai­na ol­lut huip­pu­ta­so­a. Täs­sä­kin mies on mat­kal­la mas­ton­huip­puun. Har­ri, en muis­ta e­nem­pää kah­des­ta ky­sy­mi­ses­tä huo­li­mat­ta, val­mii­na bo­daa­maan vins­sin­kah­vas­sa.

Hui­pul­le, hui­pul­le, uk­ko vii­meis­tä(?) ker­taa Pi­co Mi­jak­sen la­el­la.

Näim­me au­rin­gon nou­se­van Vä­li­me­res­tä ai­ka mon­ta ker­taa.