Takaisin Edellinen Seuraava
2010-11-16 Riitta lomalta
pekka
2010.11.16
2010.11.23

2010-11-16 Riit­ta lo­mal­ta

Len­sin Suo­meen Kor­ful­ta 11.9. Kip­pe Pen­so­lan kans­sa, ja mie­hen­sä A­mi jäi pur­jeh­ti­maan Ii­ris­tä Pe­kan kans­sa. I­sän ja Ii­rik­sen­päi­vä­nä pa­la­sin ve­neel­le Fu­en­gi­ro­laan Air Fin­lan­din mu­ka­na. Lu­mi­huip­pui­set Al­pit ik­ku­na­pai­kal­ta o­li­vat e­lä­mys.

Ma­la­gan ken­täl­lä Pek­ka ei tun­te­nut mi­nu­a. Lie­kö syy­nä ol­lut en­sim­mäi­nen va­ra­o­sa­ni, te­ko­my­ki­ö, oi­ke­as­sa sil­mäs­sä kai­hi­leik­kau­sen jäl­keen, vai lie­kö ke­sä­vaat­teis­ta tum­miin syk­syi­siin siir­ty­mi­nen.

Mum­mon vir­ka on pa­ras vir­ka, tu­li huo­mat­tu­a Kas­per 13 v. ja Sii­rin 9 v. kans­sa. Syk­syn rus­ka kol­meen vuo­teen o­li e­lä­mys, ja val­koi­set hiu­ta­leet ta­kin kau­luk­sel­la ek­so­tiik­kaa. Lou­nais­tuu­let toi­vat u­sein lei­vän ja kor­va­puus­tien ma­ke­an tuok­sun lei­pä­teh­taal­ta, ja vi­ral­li­sem­min sa­not­tu­na Vaa­sa & Vaa­sa lä­het­ti Le­a Nor­hi­on vä­li­tyk­sel­lä ru­kiis­ta myös Pe­kal­le. Kii­tok­set!

Nyt aa­mu­len­kil­lä nä­ky­vät Ma­ro­kon vuo­ret e­te­län puo­lel­la ja Sier­ra Ne­va­dan lu­mi­hui­put i­däs­sä. Yöt o­vat vii­len­ty­neet tääl­lä­kin, aa­mui­sin +12, mut­ta päi­vät o­vat vie­lä läm­pi­mi­ä ja au­rin­koi­si­a. Tu­ris­tit ot­ta­vat au­rin­ko­a ran­nal­la ui­ma­pu­vuis­sa sii­nä kun me o­lem­me Ii­rik­sel­lä vil­la­su­kis­sa.

Kii­tän Tei­tä kaik­ki­a ta­paa­mi­a­ni ih­mi­si­ä ys­tä­väl­li­syy­des­tä ja lä­him­mäi­sen rak­kau­des­ta.

Ta­paa­mi­siin en­si ke­sä­nä ko­ti­ve­sil­lä! Riit­ta.