Takaisin Edellinen Seuraava
2009-11-19 Kohta lähdetään
iiris
2009.11.19
2010.04.13

2009-11-19 Koh­ta läh­de­tään Dan­ga Ba­ys­tä

Kä­vin juu­ri mak­sa­mas­sa mel­kein kol­men vii­kon o­les­ke­lum­me ma­ri­nas­sa. Säh­kö­ä o­li ku­lu­nut 11kW, ja sii­nä ko­ko ku­lum­me 4,60 RM e­li al­le eu­ron.

Pa­rin tun­nin si­sä­lä on kor­ke­a ve­si, ja pää­sem­me liik­keel­le sii­hen men­nes­sä vir­ran mu­kaan. Me­la­kan kau­pun­kiin on 120 mai­li­a. Tai­taa mat­kaan pa­ri-kol­me päi­vää men­nä, sil­lä tuu­let o­vat ol­leet heik­ko­ja.