Takaisin Edellinen Seuraava
Melkein menossa
Pekka
2008.05.18
2010.04.13

18.5.2008 Mel­kein me­nos­sa

Lop­pu­mat­to­mi­a kaup­pa­reis­su­ja on jat­ket­tu ai­van kuin tä­mä o­li­si vi­ho­vii­mei­nen paik­ka saa­da e­väi­tä. No si­tä se on­kin jos­sain mie­les­sä. Pi­tää va­rau­tu­a sei­laa­maan vaik­ka Rans­kan Po­ly­ne­si­aan. Ei se niin var­maa o­le, et­tä Ga­la­pa­go­sil­la kau­aa van­hen­nu­taan. Riip­puu ai­na­kin vi­ra­no­mai­sis­ta ja ke­leis­tä.

Tä­nään o­li mel­kein läh­tö­päi­vä, mut­ta vet­tä tu­li ko­ko aa­mu­päi­vän. Au­rin­ko­peit­to­jen kui­va­tus ei eh­kä on­nis­tu. Tä­mä se­pos­tus­kin pi­tää vie­lä vie­dä ra­vin­to­lan pöy­tään lä­he­tet­tä­väk­si. Muu­ten o­lem­me val­mii­na koh­ti Ga­la­pa­go­si­a, 900 mai­li­a ja yk­si maa­il­man oi­kul­li­sim­mis­ta me­ri­a­lu­eis­ta. Ei myrs­ky­jä, mut­ta uk­kos­ta, kuu­ro­ja ja hen­käi­ly­jä mis­tä suun­nas­ta ta­han­sa tai ty­ven­tä. Mui­ta tut­tu­ja läh­tö­kuo­pis­sa: Chi­mu, ruot­sa­lais­poi­kien Hunk-Ve­ga se­kä ve­nä­läis-uk­rai­na­lais-ruot­sa­lai­nen Litt­le Qwin.