Takaisin Edellinen Seuraava
Santa Cruz de La Palma 24.-29.9.2007
Pekka
2007.11.09
2010.04.13

San­ta Cruz de La Pal­ma 24.-29.9.2007

24-29.9.2007 San­ta Cruz de La Pal­ma

Van­ha (-95) pi­lot­ti­kir­ja ei Pal­man sa­ta­ma­o­lo­ja ke­hu­nut. Var­si­nai­ses­ta sa­ta­mas­ta o­li nyt kui­ten­kin e­ro­tet­tu ve­ne­al­las Re­al Club Nau­ti­col­le. Kont­ti­kent­tien täy­tön al­le jää­nyt seu­ra o­li juu­ri saa­nut uu­den be­to­ni­laa­ti­kon. Vaik­ka ra­ken­nuk­sen ul­ko­nä­kö ei pal­jo­a lu­van­nut, ti­lat o­vat uu­det, siis­tit, laa­jat ja toi­mi­vat. Ul­ko­na on van­has­taan pa­ri ui­ma-al­las­ta ja kun­to­sa­lien ja ui­ma­hal­lin ti­loi­hin o­li nyt saa­tu turk­ki­lai­nen ja SUO­MA­LAI­NEN (He­lo) sau­na. Uu­den­vaa­le­aa, e­lo­kuus­sa käytt­töön o­tet­tu­a lai­tos­ta käy­tiin­kin sit­ten hyö­dyn­tä­mäs­sä jo­ka i­ki­nen il­ta. Sa­ta­ma­mak­su on € 12.50 kat­ta­en nor­maa­lit kuu­mat suih­kut ja ul­ko­al­taat se­kä Wi­Fin. Kau­pun­gin pal­ve­lut o­vat myös hy­vin lä­hel­lä. Y­le­tön sau­no­mi­sem­me ja ui­ma­hal­lin käyt­tö to­sin nos­ti­vat ku­lu­ja € 5/hen­ki/ker­ta. Bus­si­mat­kal­la e­te­lä­kaut­ta Lla­nok­seen ja siel­tä Ta­zo­cor­teen tu­tus­tuim­me si­kä­läi­seen ai­van uu­teen sa­ta­maan nii­ni­kään. Ve­neil­le o­li pont­too­nei­ta, suun­nil­leen jo täy­si­ä. O­li­si sin­ne kym­men­kun­ta mat­ka­ve­net­tä mah­tu­nut. Mak­sum­me o­li­si ol­lut al­le € 10. Myös 200-met­ri­nen lai­va­lai­tu­ri o­li ra­ken­net­tu jat­keek­si ja työt o­li­vat vie­lä kes­ken. Ran­nas­sa ei juu­ri o­le mi­tään, mut­ta Ta­zo­cor­ten ky­lään kii­pe­ää ah­das­ta au­to­tie­tä kä­vel­len­kin. Ve­ne­töis­tä luis­ta­mi­nen on on­nis­tu­nut kii­tet­tä­väs­ti tä­hän as­ti. Kiin­ni pää­se­mis­tä aut­toi, kun A­mi put­sa­si ve­si­tan­kit. E­del­li­sen ker­ran ne a­vat­tiin n. 7 vuot­ta sit­ten. It­se pois­tin kan­nel­ta ra­pau­tu­nut­ta kan­si­ka­tet­ta (Ve­tus) pa­him­mas­ta pai­kas­ta, pa­ri ker­ros­ta light pri­me­ri­ä ja sa­moin pääl­le Hem­pe­lin De­co­la­y­tä. Näyt­tää hy­väl­tä, mut­ta on vain puo­li ne­li­ö­tä o­dot­ta­vas­ta u­ra­kas­ta.