Takaisin Edellinen Seuraava
Sukulaisia Oasis Mangossa 20.-27.10.2007
Pekka
2007.11.09
2010.04.13

Su­ku­lai­si­a O­a­sis Man­gos­sa 20.-27.10.2007

20-27.10.2007 Su­ku­lai­si­a O­a­sis Man­gos­sa

To­tut­te­lu­a il­mas­toon päi­vät 27 ast. yöt 22 ast. en­nen ve­ne­ret­ke­ä Ii­rik­sel­lä. Seur. päi­vä­nä. Sii­ri 6v ja Kas­per, sil­loin vie­lä 9v, ei­vät eh­ti­neet tot­tu­a ve­neen pie­neen vaa­pun­taan. Van­hem­pan­sa Jun­nu ja Sa­ri kes­ti­vät pa­rem­min. Toi­veis­sa ol­leet me­ren ni­säk­käät ei­vät il­mes­ty­neet. Mai­se­mat Tei­den suun­taan ja ran­noil­le o­vat kyl­lä ko­me­at. Jun­nu ot­taa jol­las­ta pur­jeh­dus­ku­vi­a.

Me­ren- ja muut­kin e­läi­met e­siin­tyi­vät lap­sil­le ja ai­kui­sil­le Lo­ro­par­kis­sa, mum­mo mu­ka­na. Päi­väl­lä SE-tuu­li kiih­tyi n.12:een met­riin ank­ku­ri­pai­kal­la. Kun ke­ve­ni kip­pa­ri kä­ve­ly­ret­kel­le Mon­te Gu­a­zal­le 439 m.

23.10.2007 Kap­pe tä­nään 10 v. Po­ruk­ka nyt päi­väk­si A­qu­a­par­kiin lä­hel­le A­de­jeen. Il­lem­mal­la kak­ku­kes­tit.

Van­hem­pien Tei­de-päi­vä ja las­ten ran­ta­päi­vä. Si­tä seu­raa­va­na il­ta­päi­vä­nä lii­an tu­ke­va, NW 15 m, pi­ti py­sy­tel­lä paa­til­la. Ai­ka ku­lui kah­des­sa prut­kun kaa­sa­rin put­sauk­ses­sa. Vä­lis­sä vie­lä tan­kin tyh­jen­nys van­has­ta polt­to­ai­nees­ta ja mos­kas­ta. Pääs­tiin al­kuun tiet­si­kal­la. Jun­nu o­pet­ti ku­vien ar­kis­toin­ti­a ja CD:lle polt­ta­mis­ta.

28.10. juh­lat jat­ku­vat, Riit­ta 63 v. Tuo­daan Tre­bo­lis­ta tak­sil­li­nen e­väs­tä. Kel­lot tun­ti pak­ki­a UT:hen. Ank­ku­ri­pai­kal­la jo nel­jä ve­net­tä mm. Mart­ha tal­lin­na­lai­nen Co­lin Arc­her.

29.10. S/Y Li­ber­tas, Ju­ha Saa­ri­nen ja Tai­ja Puo­li­tai­val, il­mes­tyy vies­tin­sä mu­kaan aa­mus­ta. Kuu­lu­mi­set jat­ku­vat aa­mi­ai­ses­ta Ii­rik­sel­lä pie­nen tau­on jäl­keen let­tu­kes­tei­hin Li­ber­tak­sel­la. On­ko­han syk­sy tu­los­sa, kun pil­vei­lee kol­mat­ta päi­vää.

30.10. vai muut­to­lin­tu­jen­ko lii­ken­din­tää, sil­lä nyt ket­ju­jen pe­räs­sä on tääl­lä jo 10 paat­ti­a.