Takaisin Edellinen Seuraava
20.2.2009 Auckland, lähtöä vailla
iiris
2009.02.20
2010.04.13

20.2.2009 Auck­land, läh­tö­ä vail­la.

Sii­tä on kau­an, vii­me vuo­den puo­lel­la, kun ver­ta­sin o­lo­jam­me No­aan ar­kis­saan. Tä­nään o­lot o­vat ol­leet sa­mat. Nyt klo 1500:n tie­noil­la al­kaa hie­man kir­kas­tu­a, ja ve­si­pais­te muut­tu­a e­nem­män kuu­roik­si. Ga­le war­ning­kin, poh­joi­ses­ta on an­net­tu, var­maan e­ka tä­nä vuon­na näil­le ve­sil­le.

Auck­lan­dis­sa on hy­vin viih­dyt­ty, kuu­si viik­ko­a, pie­nin kat­koin. Huo­men­na, kun pi­täi­si ol­la pa­rem­paa, tuu­li­kin en­sin NW sit­ten W ja n. 15 sol­mu­a. Jo en­nen tä­tä ke­li­ä o­lim­me läh­töm­me päät­tä­neet, jos ei muu­ta niin juop­po­lah­teen, mut­ta nyt näyt­tää, et­tä koh­ti poh­jois­ta ja Whan­ga­rei­ta ja te­lak­kaa. Sii­nä si­tä ai­na­kin kuu­kau­dek­si riit­tää as­kar­te­lu­a. Hiek­ka­pu­hal­lus­ta ja maa­laus­ta ja...