Takaisin Edellinen Seuraava
20.12.2008 Whangarein kolmas viikko lopuillaan
Pekka
2008.12.20
2010.04.13

20.12.2008 Whan­ga­rein kol­mas viik­ko lo­puil­laan

Ii­rik­sen ko­ti­si­vul­la on ol­lut hil­jai­se­lo­a. Ei vauh­ti meil­lä muu­ten­kaan o­le li­sään­ty­nyt, mut­ta suun­taus on ol­lut pois hen­ki­sis­tä har­ras­tuk­sis­ta. Vä­hin­tään pa­ri viik­ko­a on ku­lu­nut sep­ti­tan­kin vaih­don mer­keis­sä. Nyt ol­laan jo pit­käl­lä. Eh­kä huo­men­na let­kut yh­dis­te­tään, ja se tar­koit­taa mil­li­met­ri – no ol­koon sent­ti­a­sen­nuk­ses­sa, et­tä se sa­mal­la tu­lee pai­kal­leen.

Mi­nun ku­rot­ta­es­sa, maa­tes­sa, kyy­kis­ty­es­sä, se­läl­lään tai kon­til­laan mi­tan, ot­sa­lam­pun ja put­ken­pät­kän kans­sa, Riit­ta sur­rut­te­li om­pe­lu­ko­neel­la uu­si­a sau­mo­ja uu­siin, kai ne on kii­na­lai­si­a, vaat­tei­siin.

Löy­det­tin vä­lis­sä, neu­vo­jen ja kart­to­jen mu­kaan, met­sä­suo­ma­lai­sil­le so­pi­vat mai­se­mat. Ai­van nä­kö­e­täi­syy­del­tä voi su­kel­taa sa­de­met­sän hä­myyn, al­kaa va­el­luk­sen, 7 km suun­ta, ve­si­pu­touk­sil­le tai meil­le nä­ky­väl­le nä­kö­a­la­pai­kal­le 241 met­riin.

Mo­lem­piin em. ai­hei­siin toi­von pa­laa­va­ni myö­hem­min.

Mi­nun päh­käil­les­sä yh­de­na­si­an tii­moil­la. Chi­mu eh­ti käy­dä te­la­kal­la Ri­ver­Si­des­sa, se­kin nä­kö­e­täi­syy­del­lä. Se tu­li siel­tä ai­van naa­pu­riim­me poh­ja maa­lat­tu­na ja kyl­jet kiil­tä­vi­nä.

Tu­tus­tuim­me uu­del­leen Mat­ti Lap­pa­lai­seen, jo­ka on Snoo­py te­räs­ve­neel­lään ol­lut tääl­lä jo y­li vuo­den, suu­ren o­san sii­tä Dock­land 5-te­la­kal­la. Uu­del­leen si­kä­li, et­tä Mat­ti sa­noi, et­tä ta­pa­sim­me Ver­gis­sä jo mui­noin. Tot­ta­kai, mut­ta mul­la on huo­nom­pi muis­ti.

Ru­pe­sin vii­mei­sil­lä tank­ki­voi­mis­te­lus­ta jää­neil­lä voi­man­rip­peil­lä vies­ti­mään, kos­ka meil­lä tai­taa lop­pu­a tä­mä kuu­kau­den net­ti­ai­ka huo­men­na. Saa näh­dä mi­tä o­te­taan ti­lal­le, kun ei tie­de­tä mis­sä jat­kos­sa ma­jail­laan. Kai jo­tain kek­si­tään. O­li­si­han se mu­ka­va vaik­ka sky­pet­tää py­hi­nä.

Sil­tä va­ral­ta, et­tä bi­tit pät­kii toi­vo­tam­me:

Hy­vää jou­lu­a ja on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta!