Takaisin Edellinen Seuraava
30.6.2008 Atuona
Pekka
2008.07.05
2010.04.13

30.6.2008 A­tuo­na, Hi­va O­a

Ank­ku­roim­me mai­nin­gin vel­lo­maan Ta­hau­ku-lah­teen, 09 48,23 S, 139 01,93 W. Me­ri­mat­ka, 43 mai­li­a, o­li su­ju­nut vaih­te­le­vis­sa tuu­lis­sa ja lu­ke­mat­to­mien sa­de­kuu­ro­jen ro­pis­tes­sa. Tie­ten­kin Chi­mu o­li jo ank­ku­roi­nut, kun jou­duin pa­rin mai­lin pääs­sä sa­ta­mas­ta ker­to­maan Ti­mol­le, et­tä Ii­rik­sen ko­ne­huo­ne sa­noi ir­ti e­teen­päi­na­jo­so­pi­muk­sen­sa. Me ja ge­no­a me­ne­tim­me tuu­len sa­ta­man­suul­la. Kuo­hut­te­lim­me si­sään, jo­ku voi muis­tel­la to­tu­tus­ti, pe­rä e­del­lä. Ti­mo o­li So­la Gra­ci­an Ry­di­ge­rin kans­sa jol­lal­la vas­tas­sa. Ank­ku­roin­ti­suun­ta o­li­kin pe­rä koh­ti ran­taa, jon­ne suun­taan a­vus­ta­jat vie­lä vei­vät pe­rä­ank­ku­rin.

En­sin sa­toi

O­lo o­li vä­hin­tään kuin o­suus­kau­pan hoi­ta­jal­la, me­ri­kyt­kin vi­al­la ja jol­lan pot­ku­ri sol­mus­sa. Kä­ve­ly­ret­kel­lä Chi­mu­jen kans­sa A­tuo­nan san­tar­mil­le si­sään­sel­vi­tyk­seen, pank­kiin ja kaup­poi­hin ja pa­luu sa­tees­sa, y­li­ko­ne­mes­ta­ri Ti­mo poh­ti kans­sa­ni ko­ne­on­gel­maa. Myö­hem­min vaih­teis­to­öl­jyn vaih­don jäl­kei­sis­sä ko­keis­sa Ti­mon ar­ve­le­mal­la ta­val­la pi­to­a löy­tyi­kin no­pe­al­la rei­lul­la kaa­sul­la.

mut­ta pi­an kau­nis­tui