Takaisin Edellinen Seuraava
6.7.2008 Atuona
Pekka
2008.07.06
2010.04.13

6.7.2008 A­tuo­na

Ti­mo Tant­tu ja Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ke val­mis­te­le­vat Chi­mu­a koh­ti Tu­a­mo­tu­jen a­tol­li­saa­ri­a.

Viik­ko sa­mas­sa sa­ta­mas­sa al­kaa ol­la ku­lu­nut. Huo­men­na maa­nan­tai­na ai­om­me vie­lä kä­vel­lä ky­läl­le. Tä­mä net­tiin pos­tin wi­fis­tä, n. 17 €/kol­me tun­ti­a, ai­ka ar­vo­kas­ta, mut­ta pa­ras tääl­lä, ja a­jan voi käyt­tää mis­sä vaan Rans­kan po­ly­ne­si­an pos­tis­sa.

Ko­net­ta en o­le ko­keil­lut e­nem­pää. Kat­so­taan huo­men­na, kun kouk­ku on yl­hääl­lä, mi­kä pää e­del­lä u­los men­nään. Jo­tain on kor­jat­tu. Ti­mo lii­ma­si van­han jol­la­pot­ku­rim­me, ja se toi­mii hy­vin. Ja kun­to­a ko­ho­tet­tu päi­vit­täi­sil­lä kä­ve­ly­len­keil­lä.

Vie­lä ky­läl­tä vä­hän e­väs­tä rep­puun ja o­lem­me val­miit seu­raa­val­le le­gil­le: 810 mai­li­a Pa­pee­teen. Sää­tie­dot näyt­tä­vät ta­sais­ta pa­saa­ti­a 12-18 kn SE-E­SE. Jos se py­syy, al­le vii­kos­sa pai­nel­laan, so­pi­vas­ti Bas­til­jin päi­vän juh­lin­taan alk.14.7.