Takaisin Edellinen Seuraava
1.12.2008 Whangarei
Pekka
2008.12.02
2010.04.13

1.12.2008 Whan­ga­rei, Town Ba­sin Ma­ri­na

Ma­ri­nas­ta ma­ri­naan, säh­kö­joh­dos­ta toi­seen ja tie­tys­ti Wi­fi

O­pu­a on pie­ni paik­ka. Sen op­pii no­pe­as­ti. Jot­kut jää­vät, tai pa­rem­min­kin jät­tä­vät ve­neen­sä sin­ne ja reis­saa­vat os­ta­mal­laan au­tol­la ym­pä­ri maa­ta. Vie­lä u­se­am­mat te­ke­vät sa­man Whan­ga­reis­sa.

Me tu­lim­me nou­su­ve­den myö­tä Whan­ga­rein kau­pun­gin al­taa­seen tä­nään klo 10. Kö­lil­li­sen pi­tää­kin liik­ku­a tääl­lä y­lä­ve­den tun­tu­mas­sa, sil­lä ma­ta­lim­mil­laan jo­ki­rei­til­lä on vet­tä al­le met­rin.

Sa­ta­ma näyt­tää o­le­van täy­si. Ma­ri­na­toi­mis­ton e­dus­tan o­do­tus­lai­tu­riin, tans­ka­lai­sen HR 46:n kyl­jel­tä saim­me pai­kan tois­tai­sek­si, ve­lo­tus li­ve­a­bo­ard-li­si­neen 18,36 NZD, jo­ka tie­to­jem­me mu­kaan al­le puo­lit­tuu €-lu­ke­ma­na, em. säh­kös­tä tin­ki­mät­tä. Pa­ci­fic-Wi­fim­me, to­sin kat­kei­le­vas­ti toi­mi­va­na on sa­ma, jon­ka os­tim­me O­pu­as­ta 45 NZD/kk. Pa­ri Ruot­sin lip­pu­a­kin nä­kyy, mut­ta sak­sa­lai­si­a on sa­man ver­ran jo sa­man ni­mi­si­nä, Al­bat­ros.

Mas­to­met­sää, Whan­ga­rei, Town Ba­sin

Ta­voi­te: Pääs­tä tääl­lä pi­ka­puo­liin te­la­kal­le poh­jan ja kan­nen pu­hal­luk­seen ja maa­lauk­seen.

Me­rel­lä­kin käy­tiin

Del­fii­ne­jä o­lem­me näh­neet to­si har­vak­seen, Ca­pe Brett

Läh­dim­me O­pu­as­ta tois­sa­päi­vä­nä. I­tä­tuul­ta 10 kn o­li lu­vas­sa, mut­ta ty­ven­tä pi­ti, pait­si mai­nin­ki, jon­ka pi­ti ol­la met­ris­tä, o­li e­ten­kin Ca­pe Bret­tin koh­dal­la jyl­hän jyrk­kää. Puo­len tun­nin puus­kaa lu­kuu­not­ta­mat­ta me­ni ko­nei­luk­si ko­ko 35 mai­li­a Whan­ga­ru­run jär­vi­mäi­sel­le ank­ku­ri­lah­del­le.

Ei­len saim­me jo sei­la­ta pää­o­san sii­nä lu­va­tus­sa i­täi­ses­sä. Käy­tim­me päi­vän tark­kaan sei­laa­mal­la jo­ke­a y­lös il­lan nou­su­ve­den vauh­dit­ta­ma­na par­haim­mil­laan y­li kah­dek­saa sol­mu­a. Pis­tim­me kou­kun poh­jaan jo­en haa­ras­sa vain nel­jä mai­li­a en­nen kau­pun­ki­a.

Ai­ka ku­luu

Jos vä­hän­kään muis­tan, niin meil­lä ei o­le juh­lit­tu synt­tä­rei­tä vuo­siin. Se on tie­tys­ti hil­lin­nyt o­maa van­he­ne­mis­tam­me jos­sain mää­rin, mut­ta ei kui­ten­kaan es­tä­nyt Ju­ha-poi­kaam­me täyt­tä­mäs­tä 40 v. O­sal­lis­tuim­me i­ki­nuor­ten rock-au­to­tal­li­bi­lei­siin sky­pen ja in­ter­ne­tin vä­lit­tä­mien ku­vien myö­tä. www.mu­sa­ku­vat.com

Tyt­tä­rem­me Jo­han­na ei yl­lät­tä­nyt vä­hem­pää, me­ne­mäl­lä viik­ko sit­ten nai­mi­siin Ti­mo Ve­sa­lai­sen kans­sa. Kai­ken­lais­ta se nä­kö­jään vaa­tii, Ti­mon In­fer­no 31:n vi­rit­tä­mi­nen en­tis­tä no­pe­am­paan ki­sa­kun­toon. Mie­his­tö­lu­et­te­lo ai­na­kin yk­sin­ker­tais­tui kah­den Ve­sa­lai­sen myö­tä. www.val­pu­ri.org