Takaisin Edellinen Seuraava
23.9.2008 Apia,Samoa
Pekka
2008.09.23
2010.04.13

23.9.2008 A­pi­a, Sa­mo­a

Kun pis­tim­me keu­lan u­los lah­des­ta, em­me ol­leet us­ko­a sil­mi­äm­me. Me­ri aal­toi­li ma­ta­li­na pyö­re­ä­la­ki­si­na mai­nin­kei­na. O­lim­me tot­tu­neet pal­jon ärs­kym­piin vii­me ai­koi­na. Täy­sin pur­jein saim­me i­tä­tuu­les­ta ir­ti vii­ti­sen sol­mu­a, ai­van koh­tuul­li­ses­ti, kun a­jat­te­lee si­tä kas­vus­to­a, jon­ka saim­me ke­rät­ty­ä poh­jaam­me Pa­go Pa­gos­sa.

Yöl­lä jou­duim­me ty­ve­neen Tu­tui­lan suo­jan­puo­lel­la. Pi­ti pot­ki­a pot­ku­ril­la pa­ri tun­ti­a. Rii­tan mie­les­tä si­kä­li­kin, et­tä hä­nen o­dot­ta­man­sa va­laat, sit­ten pi­me­äs­sä tu­li­vat­kin. Ne pu­haut­te­li­vat ja pärs­kyt­te­li­vät ai­van lä­hel­lä. Pä­ri­syt­tä­mi­nen kuu­los­ti hä­lyyt­tä­väl­tä. Saat­toi ol­la ys­tä­väl­lis­tä­kin, mut­ta se kie­li­muu­ri. En­nen start­taus­ta vie­lä kuu­lim­me nii­den ki­me­än lau­lun ve­den lä­pi ve­neen si­säl­lä.

Aa­mu­yön tuu­li so­pi­vas­ti li­sään­tyi ja pu­hal­si mei­dät uu­teen maa­han Sa­mo­aan ja sen pää­kau­pun­kiin A­pi­aan 22.9.2008 klo 1200. Kiin­ni­tyim­me u­pou­u­teen ma­ri­naan. Se on A­pi­as­sa ai­nut me­ne­tel­mä. Jos jos­tain syys­tä jou­tuu ank­ku­riin, mak­su on sa­ma. Meil­le 37 WSD, e­li 11 €/päi­vä. Ai­kai­sem­pi ank­ku­ri­paik­ka on va­rat­tu kont­ti­lai­vo­jen kään­tö­a­lu­eek­si.

Vi­ra­no­mai­si­a kä­vi paa­til­la he­ti pit­kä ri­vi, vii­si. Muu­ta­mat ta­va­no­mai­set pa­pe­rit sain täy­tet­ty­ä hel­pos­ti. Kuin­ka pal­jon mat­kus­ta­ji­a hy­teis­sä_____ kan­nel­la____ ? Kuin­ka mon­ta on sai­ras­tu­nut tai kuol­lut mat­kal­la? Ja muu­ta sel­lais­ta. Tul­li, ei o­le vie­lä­kään il­mes­ty­nyt, mut­ta o­mas­ta mie­les­täm­me jo täy­te­tyil­lä pa­pe­reil­la­kin pi­täi­si mai­hin kel­va­ta. Kä­vim­me­kin jo il­lal­la kä­ve­lyl­lä.

En­si­vai­ku­tel­mi­a: E­del­li­sen saa­ren jäl­keen häm­mäs­tyt­tää siis­teys. Kaik­ki kuo­pat ja o­jat ei­vät o­le­kaan täyn­nä muo­vi­as­ti­oi­ta ja muu­ta ro­ju­a. Ih­mi­set o­vat kyl­lä yh­tä mu­ka­vi­a ja nau­ra­vi­a, kuin Am. Sa­mo­al­la, vaik­ka ei­vät o­le­kaan yh­tä (y­li) li­ha­vi­a. A­pi­a on oi­ke­a kau­pun­ki, vä­ke­ä 35 000, mut­ta näyt­tää suu­rem­mal­ta. Ko­mei­ta jul­ki­si­a ra­ken­nuk­si­a on pal­jon ja ran­ta­ka­tu 6-kais­tai­nen. Mui­ta e­lu­koi­ta ei näh­ty, mut­ta val­ko­naa­ma­tu­ris­te­ja vi­li­see kau­pun­gil­la va­paa­na. Am. Sa­mo­al­la la­ji on niin har­vi­nai­nen, et­tä em­me bon­gann­neet, vaik­ka kaik­ki vii­da­kot ko­lu­sim­me.

Vie­roi­tu­soi­reet ne­tis­tä ei­vät eh­ti­neet pa­hoik­si, sil­lä tä­nään saim­me uu­den yh­tey­den. Pa­ha vaan, et­tä kar­me­at uu­ti­set Suo­mes­ta tu­li­vat he­ti sil­mil­le.