Takaisin Edellinen Seuraava
Takaisin Whangareihin
Pekka
2009.01.04
2010.04.13

4.1.2009 Ta­kai­sin Whan­ga­rei­hin

Sun­nun­tai­aa­mu on kuin mor­si­an. Whan­ga­rein y­lä­ve­si o­li­si klo 1350. Nos­tam­me ank­ku­rin klo 1000 ja pur­jeet he­ti pe­rään. Ke­vyt SSW tuu­li riit­tää lii­kut­ta­maan var­sin li­ka­poh­jais­ta Ii­ris­tä nou­su­ve­den a­vit­ta­ma­na. Vain pa­ril­la vii­me mai­lil­la tar­vit­sem­me ko­neen pot­ku­a.

Town Ba­sin näyt­tää o­le­van en­ti­sel­lään. E­nim­mät ve­neet o­vat viet­tä­neet py­hät sii­nä kun ar­jet­kin sa­moil­la si­joil­laan.

Huo­men­na pi­täi­si a­loit­taa Do­y­le-pur­jeen­te­ki­jä Pel­le Pe­ters­so­nin kans­sa ge­naak­ke­ri, spra­y­hood, tuu­li­suo­ja ja puo­mi­pei­tep­ro­jek­ti. Hiek­ka­pu­hal­lus-maa­lausp­ro­jek­tis­ta­kin Pi­täi­si so­pi­a. Jos vaan ai­ka­tau­lut so­pi­si­vat.