Takaisin Edellinen Seuraava
2011-04-09 Lagos-Lissabon kuvia
pekka
2011.04.09
2011.04.12

2011-04-09 La­gos-Lis­sa­bon ku­vi­a

Por­tu­ga­lin huh­ti­kuu­ta ke­hu­taan lau­lus­sa­kin. Riit­ta on pe­rus­teel­li­ses­ti kuk­kien pe­rään.

Man­te­li­pui­den kuk­ki­mis­ta i­hai­lim­me tam­mi-hel­mi­kuus­sa. Nyt niis­sä on jo he­del­mät ke­hit­ty­mäs­sä.

Kaik­ki kuk­kii.

La­go­sis­sa on mai­ni­ot, näyt­tä­vät hiek­ka­ran­nat. Ma­kaa­maan en kä­vi­si, eh­kä haak­si­rik­koi­se­na vii­mei­sil­lä voi­mil­la ran­taan raa­hau­tu­nee­na.

La­go­sin van­haa kau­pun­ki­a aa­mu­len­kin ai­kaan

Näyt­tää täy­del­tä, vaik­ka La­go­sin ma­ri­na o­li vain puo­lil­laan. E­tu­a­lal­la ke­vy­en lii­ken­teen nos­to­sil­ta y­li väy­län.

Wi­fi-an­ten­nin kor­jaa­jat Suo­mes­ta.

Jon­na ja Ti­mo tyyn­ty­neis­sä Ca­bo St. Vin­cen­tin mai­se­mis­sa

Lis­sa­bo­nin Port Cont­ro­lin mu­kaan mi­kään ei o­le vi­nos­sa. Kau­pun­gin näh­tä­vyy­det o­vat tar­jot­ti­mel­la Te­jo-jo­ke­a nous­tes­sa.

Ris­tei­li­jöi­tä o­li ai­na­kin 5 kpl, mut­ta tä­mä ei o­le ris­tei­ly­lai­va, vaan vie­lä kes­ke­ne­räi­nen kir­jas­to.

Jos fil­mi on vä­his­sä voi yh­teen ku­vaan saa­da kaik­ki Lis­sa­bo­nin näh­tä­vyy­det. Täs­sä jo­ku­nen: e­tu­a­lal­la Por­tu­ga­lin puo­les­ta so­ti­laal­li­sis­sa o­pe­raa­ti­ois­sa vv. 1953-2010 me­neh­ty­nei­den muis­to­merk­ki, Be­le­min lin­na, Sil­ta ja Kris­tus-pat­sas.

Me­ri­mu­se­o on vain pie­ni o­sa Je­ro­ni­mos-luos­ta­rin val­ta­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta. Jak­soim­me to­vin ih­me­tel­lä löy­tö­ret­kiin ja so­ta­lai­vas­toon, vas­taa­vi­ne pie­nois­mal­lei­neen, kes­kit­ty­nyt­tä lai­tos­ta. Sat­tui o­le­maan sun­nun­tai ja va­paa pää­sy.

Por­tu­ga­lin ku­nin­gas­per­heen lip­pu, sen val­las­ta­luo­pu­mi­sen jäl­keen v. 1910.

E­del­leen Lis­sa­bo­nin näh­tä­vyyk­si­ä: Ron­do 33 val­mis­ta­ja: Ve­lei­ro, Kot­ka, Suo­mi

Van­han kau­pun­gin van­hat ra­ti­kat o­vat suo­sit­tu­ja - ku­vat­ta­vi­a­kin.

Char­ter on päät­ty­nyt

Ju­na vie

Cas­cais­ten ank­ku­ri­pai­kan mai­se­mi­a. On­nek­si ny­ky­ään o­sa­taan ra­ken­taa te­hok­kaam­min, kuin tuo van­ha röt­te­lö ran­nal­la.