Takaisin Edellinen Seuraava
2010-08-22 Korfulta Erikousaan, kuvia
pekka
2010.08.24
2010.08.24

2010-08-22 Kor­ful­ta E­ri­kou­saan, ku­vi­a

Kun sei­la­sim­me Kor­fun sa­ta­man o­hi, ih­met­te­lim­me, kun yk­si ris­tei­li­jä o­li ank­ku­ris­sa. O­soit­tau­tui, et­tä lai­tu­rit ei­vät ol­leet riit­tä­neet vii­del­le yh­tä­ai­kaa. Pie­nes­sä kau­pun­gis­sa ja sen ka­peil­la ku­jil­la 10 000 ih­mis­tä li­sää on tun­tu­va tun­gos.

Hil­jai­ses­sa ank­ku­ri­pai­kas­sa o­li hy­vä kes­kit­ty­ä työn­te­koon. Hyd­ro­va­nem­me sai uu­den spin­nu­kan­kai­sen pin­nan, nel­jän­nen jär­jes­tyk­ses­sä. E­ka os­ta­es­sa, to­ka teh­tiin, kol­mas uu­del­le rei­sul­le val­mis­ta­jal­ta ja taas uu­sik­si. Ny­lon kes­tää vain nel­jä­so­san e­sim. dac­ro­nin huo­nos­ti UV-kes­tos­ta. Tuu­lie­vä on meil­lä ul­ko­na vain ol­les­saan käy­tös­sä. Täs­sä työ­vä­ki on jo u­ra­kan jäl­keen kai­kon­nut. Riit­ta on ko­ke­nut om­pe­li­ja, mut­ta puut­teel­li­sin lan­ka- ja neu­la­va­ras­toin o­li täy­si työ saa­da kes­tä­vää om­mel­ta van­has­ta kier­rä­tet­tyyn ki­ris­tys­vah­vis­tuk­seen.

E­ri­kou­san e­si­mer­kil­li­set tien­vii­tat oh­ja­si­vat mel­kein jo­ka ris­teyk­ses­sä.

Yk­si vii­des­tä e­ri­vä­ri­ses­tä, pu­nai­nen saa­re­nym­pä­ri­reit­ti Goog­le-kar­tal­la (10,7 km).

Riit­ta sau­voo luon­non­se­pe­li­ha­jan­teel­la. Y­lei­nen maa­la­ji ja help­po­kul­kui­nen, pait­si rin­teis­sä, jot­ka va­lu­vat kai­ken ai­kaa e­roo­si­on vai­ku­tuk­ses­ta. Taus­tal­la Al­ba­ni­an vuo­ris­to­a.