Takaisin Edellinen Seuraava
2010-07-05 Katakolon
pekka
2010.07.17
2010.07.17

2010-07-05 Ka­ta­ko­lon

Pa­laan vie­lä Ka­ta­ko­lo­niin. Tu­lo- ja läh­tö­päi­väm­me mu­kaan­lu­et­tui­na, näim­me tou­hu­ja siel­lä nel­jä­nä päi­vä­nä. Jo­ka päi­vä o­li lai­tu­ris­sa ai­na­kin yk­si vie­lä u­se­am­min kak­si ris­tei­ly­lai­vaa, e­li tu­han­si­a mat­kai­li­joi­ta. Ja ku­ten jo ker­roin näi­den koh­de ei var­sin o­le Ka­ta­ko­lon vaan n. 30 ki­lo­met­rin pääs­sä si­sä­maas­sa si­jait­se­va O­lym­pi­a, jon­ne 30-50 bus­si­a po­ruk­kaa rah­ta­si tun­nik­si-pa­rik­si.

Pi­ti­hän mei­dän­kin paik­ka näh­dä. Em­me kii­ven­neet bus­siin vaan ju­naan, jo­ka lii­ken­nöi Ka­ta­ko­lo­nin ja O­lym­pi­an vä­li­ä. His­to­ri­aa sii­nä­kin. Ra­ta ra­ken­net­tiin eng­lan­ti­lais­ten toi­mes­ta ja las­kuun y­li 120 vuot­ta sit­ten kus­kaa­maan ru­si­noi­ta maa­seu­dul­ta tän­ne sa­ta­maan ja lai­voi­hin. Muu­ta­mien hil­jai­se­lon vuo­sien jäl­keen uu­de­nai­kai­nen ka­lus­to toi­mii nyt jous­ta­vas­sa lä­hi­lii­ken­tees­sä. Mat­kus­ta­ji­a kyl­lä o­li men­nen tul­len, mut­ta mei­dän li­säk­sem­me O­lym­pi­a­tu­ris­te­ja o­li vain jo­ku­nen.

O­lym­pi­as­sa riit­tää mu­se­oi­ta. Tu­tus­tuim­me niis­tä vain ar­ke­o­lo­gi­seen ja vas­taa­vaan kai­vau­sa­lu­ee­seen. Var­sin näyt­tä­vät o­li­vat muu­ta­mat tois­ten­sa pääl­le nos­te­tut ki­vet ja pys­tyyn nos­te­tut pyl­väät. Tä­män seu­dun jään­teis­sä näyt­tä­vyy­den pe­rus­ta­na on­kin lä­hes ai­na kuin­ka pal­jon on en­tis­tet­ty, sil­lä ti­hu­töi­den ja maan­jä­ris­tys­ten jäl­jil­tä ei var­si­nai­ses­ti o­li­si näyt­tää ki­ve­ä ki­ven pääl­lä.

Var­si­nai­ses­ti en seu­raa ur­hei­lu­a, mut­ta Mi­lok­ses­sa ol­les­sam­me o­tin sat­tu­mal­ta lu­et­ta­vak­se­ni kir­jan ”Si­ni­sen me­ren san­ka­ri”. Sen en­sim­mäi­set sa­nat o­li­vat: My­ron, Me­los­lai­sen (Mi­los) maa-aa­te­li­sen poi­ka. Ei kir­jas­sa var­si­nais­ta ke­hu­mis­ta o­le, mut­ta paik­ka­kun­nat sat­tui­vat hy­vin liit­ty­mään tä­män­het­ki­siin pur­jeh­dus­ve­siim­me. Vie­lä­pä niin, et­tä sa­mai­nen My­ron mo­nen mut­kan kaut­ta kruu­nat­tiin o­lym­pi­a­voit­ta­jak­si, tuol­la nyt vie­rai­le­mal­lam­me ar­ke­o­lo­gi­sel­la a­ree­nal­la, noin kol­me tu­hat­ta vuot­ta sit­ten.