Takaisin Edellinen Seuraava
2010-05-10 ASHKELON MARINA
pekka
2010.05.10
2010.05.24

2010-05-10 ASH­KE­LON MA­RI­NA

Ma­ri­nas­sa pi­täi­si ol­la w-lan. Niin pi­täi­si, jo­ka ma­ri­nas­sa. Kuu­le­ma se on tääl­lä­kin, mut­ta ai­kai­sem­min tul­leet ja hen­ki­lö­kun­ta­kin o­vat si­tä miel­tä, et­tä toi­mii tai u­seim­mi­ten ei. Tai­si ol­la jo tois­sail­ta­na, kun sain va­hin­gos­sa ver­kon pääs­tä kiin­ni. Y­let­tyi jos­tain ky­läl­tä meil­le. Ei­li­nen päi­vä o­li­kin sit­ten yh­tä sky­pe­ä, e­mai­li­a ja ne­tis­tä löy­ty­vi­ä uu­ti­si­a, joi­ta il­man o­lim­me ol­leet pa­ri kuu­kaut­ta.

SUUR­TEN VE­SIEN SEI­LO­REI­DEN TA­PAA­MI­NEN KOT­KAS­SA 23.5.2010

O­li hie­no­a kuul­la, et­tä ka­ve­rim­me val­mis­tau­tui­vat pur­jeh­ti­maan Kot­kaan 23.5.2010 Suur­ten ve­sien Sei­lo­rei­den jär­jes­tyk­ses­sä toi­seen ta­paa­mi­seen. Tois­ta­kym­men­tä kau­kai­si­a ve­si­ä kyn­tä­nyt­tä purt­ta kiin­nit­tyy Suo­men Me­ri­mu­se­on, Vel­la­mon, lai­tu­riin Här­nie­mes­sä. Sa­maa vä­ke­ä tai ai­na­kin a­las­ta kiin­nos­tu­nei­ta o­sal­lis­tuu ta­pah­tu­maan mait­se. Kyl­lä o­li­si mu­ka­vaa pääs­tä it­se mu­se­ol­le po­ru­kan jut­tu­ja taas kuu­le­maan. Muis­taak­se­ni vauh­ti­a ei puut­tu­nut ai­kai­sem­min­kaan, ja var­maa on, et­tä haus­kaa tu­lee o­le­maan nyt­kin, var­sin­kin pa­nee­li­kes­kus­te­lun seu­raa­jil­la sii­nä, kun o­sal­lis­tu­jil­la.

Kot­kan sa­no­ma­leh­ti­ä ne­tis­sä se­la­tes­sa il­me­ni mui­ta­kin i­lon ai­hei­ta. O­ma seu­ram­me, Kot­kan Pur­si­seu­ra o­li saa­nut seu­ra­ra­vin­to­laam­me uu­den y­rit­tä­jän.

Toi­saal­la o­li kom­mo­do­ri Vä­li­pak­ka taas suu mes­sin­gil­lä, ot­ta­mas­sa vas­taan vuo­den vie­ras­sa­ta­man pla­kaat­ti­a. Hy­vä Suo­mi, hy­vä KPS!