Takaisin Edellinen Seuraava
2010-03-18 Aden
pekka
2010.03.20
2010.04.13

2010-03-18 A­den

Tuu­li rap­sa­kas­ti kun pu­jot­te­lim­me Chi­mu tun­tu­mas­sam­me kau­pun­ki­va­lo­jen täp­lit­tä­mäs­sä pi­mey­des­sä u­sei­den poi­ju­kiin­nitt­ty­jen tank­ke­rei­den lo­mas­ta tu­ris­ti­lai­tu­rin tun­tu­maan.

Lä­hei­nen me­ri­miesk­lu­bi ran­ta­töy­rääl­lä pis­ti pa­ras­taan. Voi­mal­li­nen a­ra­bi­mu­siik­ki von­kui tä­ry­kal­vom­me hal­ke­a­mis­pis­tee­seen. Ää­ni­läh­teen li­säk­si me­te­li kai­kui me­ren­puo­len tank­ke­rei­den kyl­jis­tä, saa­den ne­kin vä­räh­dys­liik­kee­seen, täy­del­li­nen ste­re­o! Pe­räs­säm­me tul­lut a­vo­me­ri­hi­naa­ja töi­jä­si ul­ko­puo­len dik­taa­liin va­lon­heit­tä­jil­lään a­lu­et­ta ha­ra­voi­den. Tros­si­moot­to­rei­den die­se­lit mu­ri­si­vat. Na­pa­tann­si­jan hah­mo häi­lyi klu­bin est­raa­dil­la – A­den!

Aa­mu­päi­väl­lä hain mei­dän jol­lal­la Chi­mut­kin mai­hin. Ai­van tu­ris­ti­lai­tu­ril­lam­me, jol­la­lai­tu­ril­lam­me on maa­han­tu­lo ja tul­li.

Vain muu­ta­ma mi­nuut­ti, pa­ri o­maa mie­his­tö­lu­et­te­lo­am­me, jois­ta o­ma lei­ma o­li­si teh­nyt ne vi­ra­no­mai­sel­le täy­del­li­sik­si, pas­si­ku­vat pöy­tään ja sii­nä se o­li­kin. Ei mak­su­a, ei lah­jus­pyyn­tö­jä. Ti­mo an­toi pa­ri as­ki­a tu­pak­kaa. Pas­sit jäi­vät ka­niin ja saim­me mai­hin­me­no­kor­tit, jot­ka men­nen tul­len por­til­la tar­kas­ta­vat. Tul­li ei ol­lut pai­kal­la, mut­ta se ei tah­ti­a hai­tan­nut, vaan o­lim­me mai­hin­me­no­kel­poi­si­a.

Kau­pun­gil­ta tul­les­sa tul­li­kin o­li jo il­mes­ty­nyt. Hel­pom­paa o­li­si e­nää Shen­gen-maa­han­tu­lo. Vain mie­his­tö­lu­et­te­lot ja o­lis­ko ol­lut pas­sin ko­pi­ot. E­del­li­sen pai­kan läh­tö­sel­vi­tyk­si­ä ei ku­kaan tar­vin­nut. Vä­hän hy­myi­li­kin niil­le. Pis­tä­kää su­ve­nii­reik­si. Ei min­kään­lais­ta lis­taa tai ky­sy­mys­tä ve­nei­den kuor­mis­ta, juo­mis­ta, tu­pa­keis­ta. Ei ky­syt­ty ve­ne­to­dis­tus­ta, ei muu­ta­kaan.

En­si­kos­ke­tuk­se­na näim­me A­de­nis­ta vain pa­ri­tun­ti­sen Ta­wa­hi-kau­pun­gi­no­sam­me. Li­kais­ta, köy­hää, kuu­maa, mut­ta vä­ki o­li i­lois­ta ja ää­rim­mäi­sen ys­tä­väl­lis­tä. Vaik­ka ve­nei­tä o­li juu­ri o­lut kym­me­ni­ä, niin jo­ka iik­ka, lap­set ai­kui­set, mei­dät huo­ma­si­vat ja po­si­tii­vi­ses­ti kom­men­toi­vat: Ter­ve­tu­lo­a A­de­niin! Cor­nel­lin 1996 kä­si­kir­jas­sa va­lo­ku­vaus o­li paik­ka­kun­nal­la kiel­let­ty. Mi­ten lie nyt, mut­ta ku­vaus­pyyn­tö­jä tu­li jat­ku­vas­ti se­kä lap­sil­ta, et­tä ai­kui­sil­ta.

Au­tot o­vat kan­sa­kun­nan pei­li. Tääl­lä ne hei­jas­ta­vat yl­tä­pääl­tä kol­hui­si­na, pa­rin­kym­me­nen vuo­den ta­kai­si­na vuo­si­mal­lei­na, kui­vas­sa il­mas­tos­sa ei­vät niin­kään ruos­tei­si­na, mut­ta ri­soin ik­ku­noin, puut­tu­vin lu­koin tai kä­den­si­join. Pak­ke­li­a ei o­le käytt­ty kau­nis­tuk­seen, vaan koos­sa pi­tä­mi­seen. Rau­ta­lan­gal­la voi kor­va­ta sa­ra­nat ja sur­ra­ta ko­ne­pel­lin. Sa­ma tak­seis­sa, joi­ta on pal­jon. Suo­mes­sa ei sai­si lu­paa a­jaa kat­sas­tus­pai­kan si­jas­ta e­des kaat­sil­le.