Takaisin Edellinen Seuraava
2010-01-04 Langkawi
Kuvakertomus
iiris
2010.01.04
2010.04.13

2010-01-04 Ku­va­ker­to­mus Lang­ka­wil­ta

Sen ver­ran kii­ret­tä on pi­tä­nyt, et­tä ru­noi­luun ei o­le ai­kaa jää­nyt. To­si ly­hy­el­lä va­lo­tu­sa­jal­la on sen­tään eh­dit­ty ku­vi­a ot­taa. Seu­raa­vat o­vat, joi­tain su­mui­sem­pi­a poik­keuk­si­a lu­kuu­not­ta­mat­ta, Ju­ha Kärk­käi­sen nap­paa­mi­a.

A­pi­noi­ta on tääl­lä jo­ka­puo­lel­la. Meis­tä ne o­vat haus­ko­ja, mut­ta al­ku­a­suk­kaat jou­tu­vat kes­tä­mään nii­den ros­kien rie­pot­te­lut sun muut tu­hot. Syi­tä on sy­sis­sä sii­nä kun se­pis­sä­kin. Ei Lang­ka­wil­ta ros­ki­a­kaan puu­tu. Ku­va RLYC:n naa­pu­ris­ta. Suo­ja­tei­tä ei juu­ri o­le, niin­pä Kas­per on va­lin­nut su­ku­lai­sil­le mer­ki­tyn rei­tin.

Lang­ka­wi tar­koit­taa kot­kien saar­ta. Kah­ta mal­li­a nä­kyy kai­ken ai­kaa lii­te­le­mäs­sä: Brah­mi­ni Ki­te, rus­ke­a, val­ko­vat­sai­nen täs­sä, ja i­som­pi, val­ko­vat­sai­nen me­ri­kot­ka, jon­ka muu vä­ri­tys on har­maa­ta.

Sii­ri on per­heen ai­no­a ka­la­mies. Jak­soi "haa­veil­la" tun­nis­ta toi­seen, ei­kä tu­lok­set­ta.

Gril­lin­kä­ry­ä ja mui­ta tuok­su­ja ja ma­ku­ja ais­ti­mas­sa Ku­a­hin il­ta­to­ril­la. Lau­an­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin.

Vaa­ri ja kul­lan­mu­rut

Sii­ri 8v ja Kas­per 12v al­ku­a­suk­kaa­seen tu­tus­tu­mas­sa.

Ja sam­mut­ta­mas­sa ja­no­a koo­kos­päh­ki­nän "ve­del­lä"

Uu­den­vuo­den me­ri­ros­vo­bi­leis­sä RLYC:llä. Chi­mun Ti­mo ja Sirk­ka-Lii­sa muun per­heen jat­ko­na. Kun pai­kal­le tul­tu­am­me näim­me il­lan tee­man, ei i­lo ol­lut y­lim­mil­lään. Me­ri­ros­vous­han on maa­il­mas­sam­me ny­kyi­sin ai­van kont­rol­loi­ma­ton­ta, ei­kä vä­hi­ten seu­raa­val­la e­ta­pil­lam­me In­ti­an Val­ta­me­rel­lä. Ker­roin vas­taa­val­le, et­tä mie­les­tä­ni jo me­ri­ros­vouk­ses­ta e­päil­lyt tu­li­si vä­lit­tö­mäs­ti hirt­tää raa'an nok­kaan ku­ten ai­ka­naan. No, lei­ki­tään­hän si­tä ros­vo­a ja po­lii­si­a ja so­taa ja vaik­ka mi­tä.

Käy­tiin pur­jeh­ti­mas­sa­kin

Sii­rin ka­la­paik­ka y­lös kyl­jel­le hi­na­tun jol­lan var­jos­sa. Muu­ten ei au­rin­gos­sa kau­an pa­la­mat­ta sel­vi­äi­si