Takaisin Edellinen Seuraava
31.7.2009 Iiris 19 v
iiris
2009.08.02
2010.04.13

31.7.2009 Ii­ris 19 v

Vuo­si sit­ten kir­joi­tin mo­ni­sa­nai­sem­min.

Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä 1990 Kot­kan Ho­vin­saa­rel­la, juu­ri a­loit­ta­neen Ve­lei­ron tor­ni­nos­tu­ri jak­soi juu­ri ja juu­ri kö­li­ä maa­ta pit­kin raa­pien nos­taa ja sit­ten las­ke­a, sil­loin al­le 8,5 ton­ni­sen, sa­mal­la het­kel­lä Ii­ris-ni­men­sä saa­neen a­luk­sem­me Suo­men­lah­den sy­lei­lyyn.

Suo­men­lah­te­a, I­tä­mer­ta pai­nel­tiin e­des­ta­kai­sin. Pa­ri viil­to­a ve­det­tiin Poh­jan­me­reen ja Sai­maa­ta­kin sei­lat­tiin. Vuo­si­na 1999-2004 kier­ret­tiin pal­lo. Nyt ol­laan kat­so­mas­sa on­ko kaik­ki tääl­lä e­del­li­sen jäl­keen en­nal­laan. Tä­hän men­nes­sä mi­nul­le ei o­le vie­lä sel­vin­nyt o­len­ko pur­jeh­dus­hul­lu, vai vain hul­lu pur­jeh­ti­ja. On­ko­han niis­sä jo­tain e­ro­a?

Ii­ris juh­la­päi­vä­nään Pot Mo­res­bys­sä