Takaisin Edellinen Seuraava
29.4.2008 Alkoiko sadekausi
Pekka
2008.05.01
2010.04.13

29.4.2008 Al­koi­ko sa­de­kau­si

Ei­len kyl­kien pe­sun jäl­keen har­ja­sin ank­ku­ri­ket­jun jol­las­ta kä­sin. Sii­tä y­let­ti hy­vin pai­na­maan nap­pi­a ja ke­laa­maan met­rin pät­kis­sä. Ket­ju tu­li puh­taak­si, mut­ta ei kiil­lä. Ei­hän sink­ki­kään kiil­lä, mut­ta vuo­den i­käi­ses­tä ket­jus­ta se on jo häi­py­nyt, an­ta­en ruos­teel­le si­jaa.

A­je­lin vii­si mai­li­a a­la­vir­taan ja ank­ku­roin kir­jan ker­to­mien vii­dak­ko­pol­ku­jen lä­hei­syy­teen. Puo­lil­ta päi­vin al­koi kui­ten­kin u­sei­den tun­tien sank­ka sa­de, jo­ten vii­dak­ko sai jää­dä. Kun il­lal­la vä­hän sel­ke­ni sou­te­lin si­vu­jo­keen, jos­ta po­lun pi­ti läh­te­ä. Löy­tyi­kin, mut­ta kum­paan­kin suun­taan näyt­ti kas­va­neen tuk­koon. To­sin sa­no­vat, et­tä var­sin vai­ke­a­kul­kuis­ta ei vii­dak­ko­kaan o­le, vaan a­lus­kas­vil­li­suus on vä­häis­tä. Sou­te­lin tun­nin ver­ran en­nen hä­mä­rää ja seu­raa­vaa sa­det­ta.

Tä­nään a­join vain pa­ri mai­li­a ai­van jo­en suu­hun. Taas al­koi sa­taa, mut­ta vä­hän kir­kas­tut­tu­a me­nin mai­hin ja lä­hei­sel­le San Lo­ren­zon lin­nan rau­ni­ol­le. Taas al­koi sa­taa. O­dot­te­lin pie­nen sa­teen lop­pu­mis­ta lin­nan suo­jis­sa ja rank­ka­sa­teen al­ka­es­sa kä­ve­lin jol­lal­le. A­pi­nat nau­roi­vat lat­vuk­sis­sa, vaik­ka ker­ta­käyt­tö­sa­de­ta­kis­ta o­li suu­ri a­pu, rep­pu ja pai­ta jäi­vät mel­ko kui­vik­si. Kun pää­sin ve­neel­le, sa­de lak­ka­si, mut­ta vie­lä vet­tä on tul­lut pit­kin il­taa, ja tä­tä kir­joit­ta­es­sa jy­ri­see jat­ku­vas­ti. Sa­de­kau­si al­kaa ke­sä­kuus­sa, mut­ta ei­hän sii­hen o­le­kaan kuin kuu­kau­si.

Tä­mä on o­tet­tu San Lo­ren­zon lin­nak­keel­ta. Sa­de nä­kyy o­le­van tu­los­sa. Jo­es­ta a­je­taan u­los koh­ti ka­me­raa, niin lä­hel­tä lin­na­ket­ta, et­tä mas­ton­huip­pu voi­si nä­ky­ä.